انتخاب نام نیکو و زیبا برای فرزندان اهمیت زیادی دارد و در روایات و احادیث اسلامی هم بسیار بر آن تاکید شده است . پیامبر اسلام انتخاب نام خوب را حق فرزند بر پدر دانسته اند و در جای دیگری فرموده اند اولین هدیه ای که هر یک از شما بر فرزندان می دهید انتخاب نام خوب برای اوست . پس برماست که نامهای زیبا چه اسم دختر و چه اسم پسر بر فرزندانمان انتخاب نماییم . در بین اسمها هم اسم دخترانه و هم اسم پسرانه نامهای بسیار زیبا و برازنده ای وجود دارد که میتوانید انتخاب نمایید . بسیاری از افراد هم دوست دارند نامی محلی و به زبان خود بر فرزندانشان بگذارند که خوشبختانه امروزه در سایه اینترنت و سرچهای راحت میتوان لیستی از اسامی مختلف را جلوی خود ببینید به عنوان مثال با نوشتن عبارت اسم دختر ترکی شما لیستی از اسامی دختر با ریشه ترکی را خواهید دید . پس بیایید در انتخاب نام برای فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشیم و برای انتخاب نام فرزندان وقت کافی بگذاریم .